สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์

ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดทุจริตคอมพิวเตอร์

เป็นคดีที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดทางวินัยเฉพาะข้าราชการคือ นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้อำนวยการกองคลังกรมการปกครอง และ นายกองเอกวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ รองอธิบดีกรมการปกครอง กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. ศ. 2551 ฐานปฏิบัติและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ ไม่ดำเนินการพิจารณาและตรวจสอบคอมพิวเตอร์ ตามเงื่อนไขและขอบเขต หรือ ทีโออาร์ ที่ระบุไว้ แต่สำหรับ นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ นายมานิต วัฒนเสน อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย พยานหลักฐานยังฟังไม่ได้ว่ากระทำความผิดตามข้อกล่าวหา

แต่ที่ไม่รอดก็คือ นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการ ป.ป.ช.ระบุ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และสนับสนุน ยุยงส่งเสริมให้เกิดความไม่สงบในบ้านเมืองในคดี "นปช.ลั่นกลองรบ" ในการปราศรัยเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์2557

นายจารุพงศ์ จึงเข้าข่ายความผิดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามกฎหมายอาญา มาตรา 157 และมาตรา 116 ทั้งที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ต้องบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และรักษาความสงบเรียบร้อย