7HD ร้อนออนไลน์

ชวน เร่งตั้งกรรมการจริยธรรมสภาฯ สอบปม ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ได้รับรายงานการตรวจสอบเรื่องเสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน กรณีนางนาที รัชกิจประการ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยถูกร้องเรียนว่า มีชื่ออยู่ในการลงมติร่าง พ.ร.บ.งบประมาณประมาณรายจ่ายประจำปี2563 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ทั้งที่ไม่ได้อยู่ในห้องประชุมหลังจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ทำหนังสือตอบกลับยืนยันเวลาที่นางนาที เดินทางออกจากด่านตรวจคนเข้าเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563  ขณะที่หลังจากเวลานั้นยังปรากฎว่า มีบันทึกการลงคะแนนของนางนาทีอยู่  จากนี้ได้มีคำสั่งให้คณะกรรมการกิจการสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบการเสียบบัตรแทนกันในทุกกรณี แต่เชื่อว่าผลการตรวจสอบจะไม่ต่างจากสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะผู้ถือหลักฐานและข้อมูลทั้งหมด

นอกจากนี้ จะนำเรื่องทั้งหมดเข้าสู่การพิจารณาของกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร ที่ตนเองจะเป็นประธานโดยเตรียมจะแต่งตั้งขึ้นในเร็ววันนี้และจะดำเนินการทุกอย่างไม่ให้เกิดความล่าช้า  เพราะเรื่องต่างๆขยายเวลามานานมากแล้ว ซึ่งรวมถึงกรณีร้องเรียนที่นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ได้ยื่นเรื่องก่อนหน้านี้ด้วย ส่วนจะดำเนินการได้ทันก่อนปิดสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 2 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้ หรือไม่จะต้องดูต่อไป

สำหรับรายงานจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ทำหนังสือตอบกลับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ระบุ นางนาทีได้เดินทางออกจากด่านตรวจคนเข้าเมืองสนามบินสุวรรณภูมิ เมื่อเวลา15.28 น. ของวันที่ 11 มกราคม 2563  ขณะที่การลงมติของนางนาทีครั้งสุดท้ายคือวันที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 15.46น. ในมาตรา 49 ว่าด้วยแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

ส่วนปัญหาการลงมติในมาตรา 6 ของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ในวาระ 2 ที่จำนวนองค์ประชุมไม่ครบ นายชวน กล่าวว่า ได้รับรายงานรายละเอียดทั้งหมดเมื่อวานนี้และยอมรับว่า ตนเองมีส่วนที่ทำให้เกิดความผิดพลาดในการลงมติดังกล่าว เพราะปิดการลงคะแนนเร็วเกินไป ภายหลังปรากฏว่ามีสมาชิกเสียบบัตรลงคะแนนหลังปิดการลงคะแนนไปแล้ว โดยมีบันทึกรายชื่อครบถ้วน จึงขอยืนยันว่า ในการลงมติดังกล่าว มีองค์ประชุมครบ แต่เมื่อหลายฝ่ายมีความกังวลว่า อาจจะมีการยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความในภายหลังจึงให้มีการลงมติใหม.