7HD ร้อนออนไลน์

ปภ.ประสาน 25 จังหวัด เฝ้าระวังภัยสภาพอากาศแปรปรวน

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ติดตามสภาพอากาศพบว่า วันที่ 16 – 20 กุมภาพันธ์นี้ ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศเย็นถึงหนาวและลมแรง โดยจะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในระยะแรก

ส่วนวันที่ 17 – 20 กุมภาพันธ์ 2563 ภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนเพิ่มขึ้น อ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป มีคลื่นสูง 2 – 3 เมตร จึงได้ประสานจังหวัด ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวัง เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยในช่วงวันดังดังกล่าว โดยมีแผนเฝ้าระวังดังนี้
  • พื้นที่เฝ้าระวังอากาศหนาวและลมแรง ได้แก่ ภาคเหนือ 7 จังหวัด ประกอบด้วย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และตาก
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 จังหวัด ประกอบด้วย เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร
  • พื้นที่เฝ้าระวังฝนฟ้าคะนอง ได้แก่ ภาคตะวันออก 3 จังหวัด ประกอบด้วย ระยอง จันทบุรี และตราด
  • ภาคใต้ 7 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
  • พื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรง ได้แก่ ภาคใต้ 4 จังหวัด ประกอบด้วย นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส
ทั้งนี้ กำชับจังหวัดและศูนย์ ปภ. เขต ในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามสภาพอากาศ และแนวโน้มสถานการณ์ภัยตลอด 24 ชั่วโมง และระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยและเครื่องมืออุปกรณ์เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันที รวมถึงแจ้งเตือนประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศและปฏิบัติตามประกาศเตือนภัยอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้โดยด่วนทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง.