7HD ร้อนออนไลน์

สธ.แจงผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายล่าสุดไม่ใช่บุคลากรสถาบันบำราศนราดูร

กรณีกระทรวงสาธารณสุข ประกาศพบ บุคลากรทางการแพทย์ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 รายใหม่ แต่มีการเข้าใจผิดว่าเป็นบุคลากรของสถาบันบำราศนราดูรนั้น นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันรายใหม่ล่าสุดในวันนี้ว่า ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ เป็นบุคลากรของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ไม่ใช่บุคลากรของสถาบันบำราศนราดูร และล่าสุดผู้ป่วยยืนยันรายนี้ได้ส่งตัวเข้ารักษาที่สถาบันบำราศนาดูร

“ขอยืนยันว่าสถาบันบำราศนราดูรเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลรักษาโรคติดเชื้อโดยเฉพาะ จึงมีมาตรฐานในการดูแลผู้ติดเชื้อและบุคลากรทางการแพทย์” นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าว