สนามข่าว 7 สี

เผยค่าฝุ่น PM2.5 วันที่ 17 ก.พ.63 แม่ฮ่องสอน-พะเยา ค่าฝุ่นพุ่งทะลุสีแดง เชียงราย-เชียงใหม่ สีส้ม

สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น.

ภาคเหนือ
- ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน                          105 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา                                 94 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย                      86 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย                                   85 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่                                 83 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร