ข่าวภาคค่ำ

ฝนฟ้าอากาศ 17 ก.พ.63

ภาคอีสานอุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส ขณะที่ภาคอื่น ๆ อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส ติดตามใน "ฝนฟ้าอากาศ"

เนื่องจากลมหนาวกำลังแรงจากจีน ได้ปกคลุมภาคอีสานและทะเลจีนใต้ จึงทำให้บริเวณภาคอีสาน มีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิลดลง 3-5 องศาเซลเซียส ขณะที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส และภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้น 2-3 เมตร

สำหรับสถานการณ์ค่าฝุ่นละออง ขณะนี้มีลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมภาคกลาง รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำให้การสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันยังคงมีอยู่ ส่วนภาคเหนือ อากาศยกตัวได้ไม่ดีในตอนเช้าและลมอ่อน ทำให้ตอนเช้ามีการสะสมฝุ่นละอองและหมอกควัน ส่วนตอนบ่ายจะดีขึ้น เนื่องจากอากาศยกตัวได้ ทั้งที่เชียงใหม่ เชียงราย ราชบุรี สระบุรี กรุงเทพมหานคร รวมถึงอีกหลาย ๆ จังหวัดที่ต้องระวังอันตราย

สภาพอากาศแต่ละภาค
ภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 13-19 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยและเทือกเขาสูง หนาวถึงหนาวจัด 3-14 องศาเซลเซียส

ภาคอีสาน อากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 13-19 องศาเซลเซียส ยอดภูมีอากาศหนาว 6-12 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง มีเมฆบางส่วน กับมีอากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 18-21 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก มีเมฆบางส่วน อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 19-24 องศาเซลเซียส ทะเลห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ ทั้ง 2 ฝั่งมีฝน 20-40% ของพื้นที่ มีฝนได้ที่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ทะเลอ่าวไทย ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไป คลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนฝั่งอันดามัน ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีเมฆบางส่วน กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส