สนามข่าว 7 สี

เผยค่าฝุ่น PM2.5 วันที่ 18 ก.พ.63 ภาคเหนือค่าฝุ่นพุ่ง เริ่มมีผลต่อสุขภาพ พะเยาหนักสุด

สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น.

ภาคเหนือ
- ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา                                 97 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลนาจักร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่                                       90 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย                      90 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน                            88 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่                                 87 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร