7HD ร้อนออนไลน์

เกษตรกร จ.ตาก ชิงเผาพื้นที่การเกษตร ก่อนดีเดย์อีก11 วันห้ามเผาเด็ดขาด

เช้านี้เกษตรกรในจังหวัดตาก ถือโอกาสเผาเศษวัสดุ ทั้งตอซังข้าวโพด เศษต้นอ้อย รวมทั้ง หญ้าแห้ง ให้แล้วเสร็จก่อนที่อีก 11 วันข้างหน้าจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ที่ได้ออกประกาศเขตห้ามเผาเด็ดขาดระหว่างวันที่  1 มีนาคม – 30 เมษายน 2563 ในจังหวัดพะเยา ตาก ลำพูน และลำปาง หากฝ่าฝืนจะมีโทษหนักคือ จำคุก 2 - 15 ปี ปรับ 20,000 - 150,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

ทั้งนี้การเผาไร่อ้อย ของเกษตรกร เพื่อเตรียมการเพาะปลูกในฤดูกาลที่จะมาถึง แม้ทางจังหวัดจะขอร้อง เนื่องจาก ผลการเผาไร่ จะส่งผลให้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 พุ่งสูง โดยเช้าวันนี้ ค่า PM 2.5 ทะลุ 83 ไมโครกรัม ส่วนค่า PM 10  ทะลุ 145 ไมโครกรัม และค่า AQI อยู่ที่ 182 ไมโครกรัม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ท้องฟ้ามีแต่หมอกควันหนาทึบ แต่ไม่เป็นผลเกษตรกรยังคงเร่งเผาพื้นที่เกษตร

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาอากาศค่อนข้างดี แต่จะเริ่มมีผลกระทบในช่วงนี้ โดยผลจากการดูแผนที่ดาวเทียม พบว่า สาเหตุค่า PM 2.5 สูงเกิดจากจังหวัดข้างเคียง มีค่าฝุ่นพุ่งสูงมากโดยเฉพาะ จ.แม่ฮ่องสอน แล้วกลุ่มควันได้ลอยเข้ามาในพื้นที่จังหวัดตาก และขณะนี้จังหวัด ยังคงรณรงค์ลดละเลิกการเผาเศษวัสดุกับเกษตรกร และให้ใช้วิธีกลบฝังแทน.