7 สีช่วยชาวบ้าน

ชาวทุ่งเสลี่ยมคัดค้านก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวภาพ จ.สุโขทัย

ชาวบ้านอำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวภาพ หวั่นส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่

ชาวบ้านและผู้นำชุมชนจาก 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม และตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ร่วมทำประชาพิจารณ์ที่ศาลาวัดท่าวิเศษ หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล กรณีที่ผู้ประกอบการเอกชนจะเข้ามาสร้างโรงไฟฟ้าชีวภาพในพื้นที่ ซึ่งผลการทำประชาพิจารณ์ พบว่าชาวบ้านไม่ยอมให้มีการก่อสร้าง แม้ผู้บริหารของโรงไฟฟ้าจะชี้แจงกับชาวบ้านว่า โรงไฟฟ้าจะสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนหลายด้าน เพราะทำสำเร็จมาหลายพื้นที่แล้ว แต่ชาวบ้านก็ยืนยันว่า พวกเขาไม่ต้องการโรงไฟฟ้าดังกล่าว

ชาวบ้าน บอกว่า ผลกระทบทั้งกลิ่นเหม็น เสียงดัง ฝุ่นควัน และน้ำเสีย นอกจากจะทำให้พืชผลการเกษตรเสียหายแล้ว ยังทำให้สุขภาพของชาวบ้านแย่ตามไปด้วย ซึ่งผลการทำประชาพิจารณ์ในครั้งนี้ จะถูกรวบรวมและนำเสนอให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป