ห้องข่าวภาคเที่ยง

ภาพรวมอสังหาริมทรัพย์ ปี 63 อ่วมหนัก วิกฤตรุมเร้า

คาดการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ปีนี้ยังคงต้องเผชิญกับผลกระทบรอบด้านที่ทำให้กำลังซื้อซึมยาว โดยมองว่าสถาบันการเงินควรผ่อนปรนเงื่อนไข เพื่อช่วยกระตุ้นกำลังซื้อ โดยปีนี้เป็นปีที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องพิจารณาความต้องการของผู้ซื้อมากขึ้น โดยเฉพาะบ้านราคาต่ำกว่า 1,000,000 บาท ที่มีกำลังซื้อมาก สะท้อนจากยอดการโอนเพิ่มขึ้นจาก 3,000 ยูนิต เป็น 16,000 ยูนิต ดังนั้นนโยบายรัฐบาลจะต้องเข้ามามีส่วนช่วย เพราะตลาดบนเริ่มมีแนวโน้มอิ่มตัว

ฝั่งผู้ประกอบการ นายกิตติพงษ์ สุมานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอริสกรุ๊ป จำกัด คาดว่าปีนี้ภาพรวมอสังหาริมทรัพย์ไทย จะเติบโตได้เพียง 2-3% โดยความต้องการซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะหดตัวลงประมาณ 10% จากสภาพเศรษฐกิจชะลอตัว แต่ที่อยู่อาศัยตามแนวรถไฟฟ้า จะได้รับความนิยมสูงขึ้น และเติบโตประมาณ 5% เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่, กลุ่ม Startup, SME ที่ค่อนข้างมีกำลังซื้อสูง และต้องการความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต จึงเลือกซื้อบ้านจากทำเลที่ตั้งที่เดินทางได้สะดวก