ห้องข่าวภาคเที่ยง

รายงานพิเศษ : สอนต้มเกลือหารายได้จ้างครู จ.พิษณุโลก

กลายเป็นภาพเจนตาผู้คนในชุมชนไปแล้วกับภาพเด็กๆ โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ก้มๆ เงยๆ ตักน้ำใส่กระทะต้มเกลือ นี่เป็นหนึ่งในหลักสูตรที่โรงเรียนผุดขึ้น หวังให้เยาวชนรู้จักอาชีพของบรรพบุรุษ ด้วยการทำเกลือภูเขาที่ได้จากบ่อเกลือพันปีแหล่งเกลือธรรมชาติ ที่หลงเหลือในชุมนุมไม่กี่บ่อจากที่เคยมากถึง 32 บ่อในอดีต

ไม่ใช่นักเรียนประถมปลายเท่านั้นที่จะต้องไปหาบน้ำเกลือจากบ่อ ซึ่งอยู่ห่างโรงเรียน 200 เมตร มาต้ม แม้แต่เด็กเล็กก็มีส่วนร่วมในกระบวนการ เด็กๆ บอกว่าเริ่มต้นแค่สัปดาห์แรกก็รู้สึกสนุกที่ได้ทำกิจกรรม แถมรายได้ก็ยังนำไปสนับสนุนจ้างครูมาสอนน้องได้อีก

เสน่ห์ของเกลือที่นี่แม้จะไร้ไอโอดีน แต่ความเค็มที่ได้จากการหุงจนได้ผลึกเกลือฟูนุ่ม เพราะใส่ไม้สะแก ยังทำให้เกลือที่นี่เป็นที่ต้องการของตลาด

ผู้ใหญ่บ้านบ่อโพธิ์ ยอมรับว่าถ้าวันนี้โรงเรียนไม่สอน อาชีพต้มเกลือภูเขาคงหมดไป เพราะที่มีเหลือในชุมชนตอนนี้มีไม่ถึง 10 ราย แต่ก็หวั่นว่าฟืนซึ่งเป็นเชื้อเพลิงไร้ต้นทุนอาจทำให้อาชีพนี้หายไป เพราะกฎหมายอนุรักษ์ป่า

ไม่เพียงจะเป็นจุดเริ่มต้นการอนุรักษ์อาชีพพื้นถิ่น ยังช่วยแก้ปัญหาระบบการศึกษา จากปัญหาครูไม่เพียงพอ ด้วยการนำรายได้ร่วมอุดหนุนค่าจ้าง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษานักเรียนริมเขา