ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ตอนที่ 2

การลงนามความร่วมมือระหว่างมูลนิธิศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดชลบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานมูลนิธิ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดทั้ง 99 แห่ง และสถานสงเคราะห์สัตว์ภาคเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในจังหวัดชลบุรี ให้มีที่อยู่อาศัย ไม่ไปก่อความเดือดร้อนรำคาญ รวมถึงป้องกันสุนัขถูกทำร้าย

โดยใช้พื้นที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมจังหวัดชลบุรี ของ อบจ.ชลบุรี ซึ่งมีเนื้อที่กว่า 300 ไร่ ผู้บริหาร อบจ.ชลบุรี จ้างเอกชนก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะ เมื่อปี 2546 ในรูปแบบการฝังกลบ บางส่วนหมักทำปุ๋ย แต่หลังก่อสร้างเสร็จปี 2548 เอกชนเข้าบริหารจัดการได้เพียงปีเดียวต้องหยุดดำเนินงาน เหตุเครื่องจักรขัดข้อง หรือถูกประชาชนร้องเรียนเรื่องส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ยังไม่เป็นที่แน่ชัด กระทั่งสมัยนายก อบจ.ชลบุรี คนปัจจุบัน พยายามคิดโครงการ เพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์ หนึ่งในนั้นคือ นำอาคารที่ไม่ได้ใช้งานและพื้นที่บางส่วน ก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด

พื้นที่ก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด เนื้อที่กว่า 20 ไร่ ปัจจุบันยังเป็นพื้นที่ว่างเปล่า สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง อยู่ระหว่างออกแบบ คาดเริ่มก่อสร้างในเดือนเมษายนนี้ โดยงานก่อสร้างเฟสแรกใช้เวลา 1 ปี รองรับสุนัขจรจัด 300 ตัว ขณะที่ทั้งโครงการต้องใช้เงินกว่า 100 ล้านบาท เปิดรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี ให้เงินอุดหนุนผ่านมูลนิธิ การจัดตั้งมูลนิธิศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดชลบุรี ก็เพื่อบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน ขยายเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7