7HD ร้อนออนไลน์

นายกฯ ยืนยันรัฐบาลไม่เกี่ยวการตัดสินคดีพรรคการเมือง เป็นเรื่องของศาล

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ตอบคำถามสื่อมวลชน หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อถูกถามถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาคดีของพรรคอนาคตใหม่ในวันที่ 21 ก.พ.ว่า ตนเห็นพูดกันทุกวัน อันนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับตนและรัฐบาลเลย ผลจะถูกหรือผิดเป็นเรื่องของหลักการข้อเท็จจริง ก็ว่ากันไปตามกระบวนการยุติธรรมด้วยข้อมูลและหลักฐานทุกประเด็น เพราะทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกันทั้งสิ้น เป็นกฎเกณฑ์และข้อความเดียวกัน

ส่วนผลการตัดสิน ตนไม่ทราบว่าจะออกมาอย่างไร และตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนั้นไปดูความผิดพลาดว่าเกิดจากใคร และประชาชนควรสนับสนุนหรือไม่ ตนในฐานะรัฐบาล เป็นนายกรัฐมนตรี เชื่อมั่นในระบบยุติธรรมของไทย ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความโปร่งใส ยุติธรรม และต้องปฏิบัติต่อประชาชนคนไทยด้วยความเท่าเทียมกัน