เช้าข่าว 7 สี

Green Report : นิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่า ช่วยหาความจริงคลี่คลายคดี

เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สาธิตวิธีการทำงานเมื่อมีคดีความผิดเกี่ยวกับการพิสูจน์ซากสัตว์ป่า ที่ถูกลักลอบล่าและค้า โดยซากสัตว์ป่าทุกชิ้นที่เป็นหลักฐานจะถูกส่งมาที่นี่เป็นแห่งแรก เพื่อสกัดหา DNA เก็บเป็นฐานข้อมูล

ซากสัตว์ป่าที่เป็นหลักฐานทางคดีไม่ว่าจะเป็นชิ้นเนื้อ กระดูก เส้นขน หนัง ฟัน หรือแม้แต่งาช้าง สามารถหาความจริงถึงชนิดพันธุ์ แยกประเภทหาสาเหตุการตายของสัตว์ รวมไปถึงการตรวจพิสูจน์หลักฐานจากพยานวัตถุและของกลางที่มีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์ จากผู้ต้องสงสัยและสภาพแวดล้อม เพื่อนำข้อมูลไปประกอบทางคดีได้

ปัจจุบันคดีด้านสัตว์ป่าและป่าไม้ มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ซึ่งนิติวิทยาศาสตร์ นอกจากจะช่วยคลี่คลายคดียังสามารถยับยั้งขบวนการล่าสัตว์ป่าได้อีกด้วย

การจัดตั้ง "ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่า" จะช่วยเพิ่มศักยภาพการทำงานสืบสวน หาข้อเท็จจริง ให้รวดเร็ว ชัดเจนยิ่งขึ้น จากบุคลากรของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม

ที่ผ่านมานิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่า คลี่คลายไปได้หลายคดี เช่น คดีเสือดำ ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร และคดีลักลอบค้างาช้าง


Facebook : Ch7HD Social Care