7HD ร้อนออนไลน์

กองทัพบกถอดบทเรียน หมาป่าเดียวดาย ป้องกันซ้ำรอยเหตุสลดกราดยิงโคราช

ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก (รอง ผบ.ทบ.) กล่าวถึงการดูแลกำลังพล ไม่ให้มีพฤติกรรมเลียนแบบการใช้ความรุนแรงที่ จ.นครราชสีมา ว่า ทหารมีระเบียบวินัย เหตุการณ์ดังกล่าวสามารถเกิดได้จากทุกสาขาอาชีพ แต่ครั้งนี้เกิดจากทหาร ลักษณะการก่อเหตุเรียกว่า lone wolf หรือหมาป่าเดียวดาย ปัจจุบันคำนี้ใช้กับผู้ที่ก่อเหตุร้ายที่ทำคนเดียว ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ กอ.รมน.ที่ ผบ.ทบ.ได้สั่งการให้ศึกษามาก่อนหน้านี้ และได้สรุปเป็นบทเรียนไว้แล้ว แต่ในช่วงนั้นยังไม่มีเหตุการณ์ จึงยังไม่ได้รับความสนใจ ผบ.ทบ.จึงให้หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาศึกษาจริงจังอีกครั้งโดยเร็วที่สุด

นอกจากนี้ ให้กำหนดบทบาทหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าควรจะต้องทำอย่างไร เพราะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นอีก ไม่ใช่ กอ.รมน.จะทำหน่วยงานเดียวได้ แต่ต้องเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาศึกษา เมื่อได้ข้อยุติแล้ว จะแบ่งมอบบทบาทไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหากรัฐบาลได้มอบให้หน่วยงานใดรับผิดชอบ เราก็จะนำสิ่งที่เราศึกษาส่งมอบให้หน่วยงานนั้นต่อไป

อยากให้สังคมทราบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมีทหาร และครอบครัวกำลังพลได้รับผลกระทบอย่างมาก เพราะถูกตำหนิด้วยคำพูด สายตา และการกระทำว่าเพราะเหตุใดทหารถึงทำเช่นนี้ แต่กำลังพลทั้ง 2 แสนนายกำลังถูกตำหนิ ในขณะที่คนที่ทำผิดแค่ 2-3 คน จึงขอความกรุณาและเห็นใจจากประชาชนทุกคน ให้เมตตากับทหารที่ไม่เกี่ยวข้อง เพราะทหารทุกคนก็คือลูกหลานของท่าน กองทัพบกมีความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และไม่เคยคิดว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้น ทหารที่ปฏิบัติอยู่ไม่ว่าจะเป็นบริเวณชายแดนที่ทำงานด้วยความเสียสละ และตั้งใจทำงานก็พลอยได้รับผลกระทบตรงนี้ไปด้วย รวมถึงครอบครัวกำลังพลก็ได้รับผลกระทบ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง