ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : สตง.สรุปผลตรวจสัญญาก่อสร้างอาคารกรมประชาสัมพันธ์

คอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. ตรวจสอบการจ้างปรับปรุงอาคารฝ่ายนิทรรศการและศิลปกรรม เดือนสิงหาคม ปีที่แล้ว ถึงปัจจุบัน ขยายผลจากข้อมูลร้องเรียนโครงการนี้ กรมประชาสัมพันธ์ จ้างเอกชนออกแบบ 440,000 บาท และจ้างปรับปรุงอาคารชั้นเดียวที่ใช้งานมาตั้งแต่ปี 2504 ให้ก่อสร้างเพิ่มอาคาร 2 ชั้น และปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมครุภัณฑ์ ใช้งบรวม 25 ล้านบาท เริ่มงาน 18 เมษายน 2561 ครบสัญญา 14 ธันวาคม ปีเดียวกัน เอกชนส่งมอบงานล่าช้าเป็นเดือนกุมภาพันธ์ ปีที่แล้ว เสียค่าปรับกว่า 300,000 บาท

หลังรับมอบงานเพียงสัปดาห์เดียวยังไม่เปิดใช้งาน ฝนตกหนักพื้นดาดฟ้าอาคารชั้นเดียวรั่วไหลซึมลงฝ้าพังเสียหาย เอกชนซ่อมแซมทำหลังคาคลุมซึ่งไม่เป็นไปตามแบบสัญญาจ้าง โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง แนะนำวิธีแก้ปัญหานี้ คือ รื้อสร้างใหม่ หรือใช้วิธีขังน้ำทดสอบการรับน้ำหนักของพื้นดาดฟ้า

โครงการนี้ สตง. และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. รวมทั้งคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสภาผู้แทนราษฎร กำลังตรวจสอบเช่นกัน โดยปลายปีที่แล้ว สตง.ส่งหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบโครงการนี้ พบข้อบกพร่องไม่ปฏิบัติตามกฎหมายทั้งการจัดซื้อจัดจ้างและการคำนวณราคากลาง ส่งผลให้ราชการเสียหาย ขอให้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ดำเนินการสอบวินัยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และให้ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น มีรายงานว่ามีวงเงินกว่า 900,000 บาท

ส่วนข้อสังเกตโครงการนี้มีแบบก่อสร้างแล้ว ที่ใช้เป็นหลักฐานประกอบเพื่อของบประมาณ เหตุใดยังต้องจ่ายอีก 440,000 บาท เป็นค่าจ้างเอกชนออกแบบ

ล่าสุดสัปดาห์ที่แล้วคอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. ได้รับข้อมูลว่ากรมประชาสัมพันธ์ ได้รับหนังสือจาก สตง. เรียกคืนเงินอีกกว่า 100,000 บาท หลังถอดแบบ

พบว่าผู้รับจ้างส่งมอบแบบก่อสร้างโครงการนี้ ไม่ครบตามสัญญา สรุปโครงการนี้ สตง.ส่งหนังสือ 2 ฉบับ ถึงกรมประชาสัมพันธ์ เรียกคืนเงินรวมกว่า 1,000,000 บาท

ขณะที่เลขานุการกรมประชาสัมพันธ์ ปฏิเสธให้สัมภาษณ์ ระบุอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ขอให้ผู้เกี่ยวข้องแต่ละด้านเป็นผู้ชี้แจง เพราะกำลังดำเนินการตามที่ สตง. ส่งหนังสือแจ้ง ขณะที่เอกชนคู่สัญญาไม่รื้อพื้นดาดฟ้า ขอรอพิสูจน์คุณภาพงานฤดูฝนปีนี้

อดีตผู้ว่า สตง.ไม่เห็นด้วย ระบุต้องตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไปเพราะใช้จ่ายเงินแผ่นดิน


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7