ห้องข่าวภาคเที่ยง

ภัยแล้งอีสาน ยังรุนแรง น้ำโขงลดต่ำกว่าตลิ่งเกือบ 12 เมตร

เช้าวันนี้แม่น้ำโขง ที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคาย มีระดับเพียง 68 เซนติเมตร ต่ำกว่าตลิ่งเกือบ 12 เมตร ทำให้พื้นที่ 6 อำเภอของจังหวัดหนองคาย เริ่มเห็นแก่งหิน สันดอนทรายและหาดทรายเป็นบริเวณกว้าง

ขณะที่ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ พบว่าเครื่องสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า มีสภาพเกยตื้นไม่สามารถสูบน้ำได้ ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องขุดลอกทำทางไหลของน้ำ เพื่อสูบขึ้นไปผลิตเป็นน้ำประปาให้กับชาวบ้าน

จังหวัดนครราชสีมา ประสานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนลำตะคอง เพื่อเปิดประตูระบายน้ำ ลงไปช่วยชาวบ้านตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา หลังลำคลองบริบูรณ์แห้งขอด ทั้งนี้กำชับให้ฝ่ายปกครองอำเภอสีคิ้ว สูงเนิน และขามทะเลสอ แจ้งเกษตรกรห้ามสูบน้ำระหว่างทางอย่างเด็ดขาด

ที่ตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ชาวบ้าน กว่า 400 ครัวเรือน เดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค มานานหลายเดือน เนื่องจากห้วยจันทร์แห้งขอดมาตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา