ห้องข่าวภาคเที่ยง

รายงานพิเศษ : อ่างทองแล้งจัดคันดินรอบบึงทรุดตัว

จากรอยปริที่ส่งสัญญาณมาตั้งแต่กลางเดือนมกราคม วันนี้กลายเป็นรอยแยกขนาดใหญ่และทรุดตัวลงลึกกว่า 1 เมตร ทำให้ถนนรอบบึงเบิกไพร แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและอนุรักษ์พันธุ์ปลาของเทศบาลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ไม่สามารถใช้งานได้อีก ขณะที่ระดับน้ำที่เคยมีแทบปริ่มบึง วันนี้เหลือติดแค่ก้นบึง ส่งผลให้พันธุ์ปลาที่กรมประมงปล่อยไว้ เริ่มตาย เนื่องจากอุณหภูมิน้ำสูงขึ้นและไม่มีน้ำใหม่มาเติม

ก่อนหน้านี้ 5 เดือน ถนนทางแยกไผ่ดำ ตัดสุพรรณบุรี ก็เคยทรุดตัวเป็นทางยาวกว่า 75 เมตร จนกระทบต่อการสัญจรและเพิ่งได้รับการซ่อมแซมจนเสร็จ มาวันนี้ถนนรอบบึงทรุดนี่เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงปัญหาภัยแล้งรุนแรงที่กำลังรุกคืบเข้ามาสู่ชุมชน ซึ่งไม่เคยรุนแรงเท่านี้มาก่อน

ไม่เฉพาะบึงเบิกไพร ที่ไร้น้ำ แม้แต่ลำคลองหล่อเลี้ยงชุมชนก็แห้งขอดจนลงไปเดินย่ำได้ ชาวนาจึงพากันขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อผันน้ำไปเลี้ยงต้นข้าวที่กำลังออกรวง แม้ต้นทุนจะสูงขึ้นแต่หลายคนบอก ดีกว่าปล่อยให้เสียหาย จนเยียวยาไม่ได้ แต่บางรายก็ยอมแจกต้นข้าวออกรวง ที่เริ่มยืนต้นตาย ให้นำไปเลี้ยงสัตว์ เพราะสู้ปัญหาแล้งน้ำไม่ไหว

การขุดลอกและขยายแหล่งน้ำตามธรรมชาติดูเหมือนจะเป็นทางรอดที่พอจะบรรเทาได้ ตอนนี้ทหารพัฒนาและทหารช่าง จึงนำเครื่องมือออกระดมขุดลอกหวังแก้ปัญหาระยะสั้นและระยะยาว นอกเหนือจากการเจาะบาดาล เพื่ออุปโภคบริโภค