ข่าวภาคค่ำ

ฝนฟ้าอากาศ 19 ก.พ.63

หลายพื้นที่ยังมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า อุณหภูมิยังลดลงต่อเนื่อง ติดตามในฝนฟ้าอากาศ

โดยบริเวณภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า กับมีลมแรง ขณะที่ทางใต้ มีลมตะวันออกกำลังแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง อ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป คลื่นสูง 2-3 เมตร ชาวเรือต้องเดินเรือด้วยความระวัง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์นี้

ขณะที่สถานการณ์ค่าฝุ่นละออง ยังคงมีลมตะวันออกเฉียงใต้กำลังแรง พัดปกคลุมภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำให้การสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันสะสมน้อยลง ส่วนภาคเหนืออากาศยกตัวได้ไม่ดีในตอนเช้าและมีลมอ่อน ทำให้ตอนเช้ามีการสะสมฝุ่นละอองและหมอกควัน ส่วนตอนบ่ายจะดีขึ้น เนื่องจากอากาศยกตัวได้

สภาพอากาศแต่ละภาค
ภาคเหนือ อากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซียส ยอดดอยและเทือกเขาสูง หนาวถึงหนาวจัด 3-14 องศาเซลเซียส

ภาคอีสาน อุณหภูมิจะลดลงอีก 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 15-20 องศาเซลเซียส ยอดภูหนาว 6-12 องศาเซลเซียส กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง

ภาคกลาง อากาศเย็นกับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 20-22 องศาเซลเซียส กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง

ภาคตะวันออก อากาศเย็นกับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียส กับมีฝนเล็กน้อย ทะเลห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ มีฝน 40-60% ของพื้นที่ ฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่ ทะเลอ่าวไทยช่วงนี้คลื่นสูง

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส