ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จังหวัดราชบุรี

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง และพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ ไปติดตามการก่อสร้างโครงการฝายทดน้ำวังครก พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อปี 2559 เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคมนี้ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาให้ราษฎรหมู่ที่ 7, 8 และ 13 ตำบลบ้านคา 515 ไร่ ทั้งยังสามารถเติมน้ำให้อ่างเก็บน้ำบ้านบึงใต้ และอ่างเก็บน้ำพุขี้เหล็ก เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้เพิ่มขึ้น 600 ไร่

ปัจจุบันโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง มี 14 โครงการ ขับเคลื่อนได้ 8 โครงการ และอยู่ระหว่างการตรวจสอบ และการดำเนินการ 6 โครงการ ส่วนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี มีอ่างเก็บน้ำ 6 แห่ง โดย 5 แห่งมีสภาพสมบูรณ์ ส่วนอีกแห่งอยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจะเริ่มก่อสร้างในปี 2564

องคมนตรี ยังติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมะหาด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา ความจุ 4.3 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่รับประโยชน์ 7,000 ไร่ และมีกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยมะหาด และได้เยี่ยมชมแปลงเกษตรของ นางนิศรา สุขสีขาว ซึ่งเดิมเคยเป็นลูกจ้างในโรงงานถึง 20 ปี แต่ความเป็นอยู่ไม่ดีขึ้น จึงหันมาทำเกษตรในพื้นที่ของครอบครัว โดยปลูกข่า และรับซื้อจากเพื่อนบ้านส่งขายตลอดทั้งปี ทำให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น มีรายได้มั่นคง

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด