ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และคณะ ไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ซึ่งให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอเลิงนกทา และใกล้เคียง มากว่า 41 ปี ที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านบริการวิชาการ ด้านบริหารสาธารณสุข ตลอดจนศักยภาพบุคลากร เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข พร้อมกันนี้ได้มอบถุงพระราชทานแก่ประชาชนที่มารับการรักษา และเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวแก่ประชาชน นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหารด้วย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด