สนามข่าว 7 สี

เผยค่าฝุ่น PM2.5 วันที่ 20 ก.พ.63 ตลิ่งชัน-บางแค สมุทรสาคร ค่าฝุ่นเริ่มมีผลต่อสุขภาพ

สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น.

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
- ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร                                81 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ริมถนนพุทธมณฑลสาย 1 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร                            79 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- เขตบางแค กรุงเทพมหานคร                                                                  78 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร                                                          77 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร                                           74 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร

ภาคเหนือ
- ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน                           74 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลนาจักร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่                                      64 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย                     58 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน                                     55 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง                                54 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร