7HD ร้อนออนไลน์

ขอนแก่นเตรียมทำฝนหลวง ช่วยประชาชนจากภาวะไม่มีน้ำใช้และดับไฟป่า

น.ส.วาสนา วงษ์รัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า ขณะนี้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการฝนหลวง ช่วยเรื่องภัยแล้งทั้งพื้นที่การเกษตรและการอุปโภคบริโภคและยังเป็นการเติมน้ำให้กับเขื่อนต่าง ๆ รวมทั้งช่วยสนับสนุนการดับไฟป่า ที่ภูกระดึงด้วย โดยปัจจุบันตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่ จ.ขอนแก่น และ จ.อุดรธานี ที่สนามบินอุดรธานีอีกแห่ง และมีฐานเติมสารอยู่ที่สนามบินสกลนคร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งหมดในการช่วยเหลือ

โดยในช่วงนี้นักวิชาการกำลัง ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด หากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงของแต่ละพื้นที่อยู่ในช่วงทีีเหมาะสมกับการทำฝนเทียมจะขึ้นบินปฏิบัติการทันที 

สำหรับศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น ขณะนี้มีเครื่องบิน Cessna Caravan 1  จำนวน 3 ลำ ซึ่งถูกนำมาประจำการเป็น 1 ใน 2 ของฐานการปฏิบัติการทำฝนหลวง หลังเปิดศูนย์ปฏิบัติการฯ ตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ. ที่ผ่านมา เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่กำลังต้องการน้ำในการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งเติมน้ำให้กับเขื่อนหลักๆ