7HD ร้อนออนไลน์

ไล่ออก โชเฟอร์รถเมล์สายดีด

จากกรณีในโลกออกไลน์ ได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอพนักงานขับรถโดยสารเอกชนร่วมบริการ สาย 108 หมายเลข 14 ทะเบียน 11-2222 กทม. มีพฤติกรรมการขับรถผิดปกติ ทำให้ประชาชนขาดความมั่นใจในการใช้บริการ นั้น

ความคืบหน้าล่าสุด นายปัญญานันท์ เกตุเจริญ ผู้แทนบริษัท กำมัชพล จำกัด ผู้ประกอบการรถโดยสารเอกชนร่วมบริการธรรมดา สาย 108 ได้มารายงานตัว และยอมรับผิดในพฤติกรรมการขับรถโดยสารของพนักงานคนดังกล่าว โดยขณะนี้ บริษัทฯ ได้ไล่พนักงานขับรถโดยสารคนดังกล่าว ออกจากบริษัทแล้ว นอกจากนี้ นายปัญญานันท์ ได้ให้สัญญาว่าจะกำกับดูแล พนักงานขับรถในสังกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายจราจร และกฎ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์การอย่างเคร่งครัด
         
ขสมก. พิจารณาแล้วจึงลงโทษปรับเป็นเงิน 1,000 บาท พร้อมอบรมเรื่องการกำกับดูแลพนักงานประจำรถให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายจราจร และกฎ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์การ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทาง