7HD ร้อนออนไลน์

นายกฯย้ำไทยยังควบคุมสถานการณ์โควิด 19 ได้ดี วอนประชาชนอย่าตื่นตะหนก

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงหลังการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อม ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติว่า ประเทศไทยสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ให้อยู่ในระดับ 2 ได้ดี  แต่มีความกังวลกรณีการแพร่ระบาดภายในประเทศ หรือ ในระดับ 3 จึงต้องมีการเตรียมมาตรการรองรับไว้ล่วงหน้า ขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก หรือสร้างข่าวบิดเบือน ซึ่งสิ่งที่สั่งให้ดำเนินการเป็นเพียงมาตรการเฝ้าระวังเพื่อเตรียมความพร้อมเท่านั้น

ส่วนการขาดแคลนหน้ากากอนามัย ได้กำชับให้ดำเนินการให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน และจะเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยว ภาคอุตสาหกรรมและทุกภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า

ด้านกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความเชื่อมั่นในการรักษาของทีมแพทย์ไทย ที่ได้รับการยอมรับและยกย่องจากต่างประเทศในช่วงที่ผ่านมาว่า สามารถใช้ยารักษาผู้ป่วยจนหายขาดได้เป็นประเทศแรกของโลก และมาตรการต่างๆในการป้องกันเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีการคัดกรองผู้ป่วยจากประเทศเสี่ยง หากผ่านเครื่องเทอร์โมสแกนไม่พบไข้ สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ แต่ต้องดูแลตัวเอง ส่วนบริเวณชายแดนได้รับความร่วมมือจากแพทย์อาเซียนด้วย

ส่วนกระทรวงพาณิชย์ เร่งแก้ปัญหาหน้ากากอนามัยขาดแคลน โดยเร่งกำลังการผลิตตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อผลิตให้ได้วันละ 35 ล้านชิ้น และหารือผู้ประกอบการค้าปลีก ที่มีสาขาทั่วประเทศ เช่น เซเว่นอีเลฟเว่น (7-11)ช่วยกระจายสิ้นค้าไปในที่ต่าง ๆ ได้ นอกเหนือจากร้านธงฟ้า และต้องจำหน่ายในราคาชิ้นละ 2.50 บาท โดยจำกัดคนละ 4 ชิ้น  ส่วนต่างจังหวัดบางพื้นที่มีปัญหาขาดแคลน ขอให้สอบถามไปยังพาณิชย์จังหวัด 

ขณะที่กระทรวงคมนาคม ดำเนินการเข้มงวดในการป้องกัน และทำความสะอาดขนส่งมวลชนสาธารณะ ทั้งทางบก เรือ และอากาศ โดย ทอท.สนับสนุนเครื่องเทอร์โมสแกนในการคัดกรองผู้ป่วยในสนามบิน รวมทั้งประสานกับสายการบินไทยสมาย และ การบินไทย ยกเว้นค่าทำเนียมการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินในประเทศ ญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ และไต้หวัน ด้วย