ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ร้องสร้างถนนทับคลองส่งน้ำ ตอนที่ 1

โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจันทร์ไพศรี ตั้งแต่ปากทางจนถึงที่ทำการ อบต. ทั้งขาเข้าและขาออก ระยะทางประมาณ 423 เมตร ค่าจ้าง 8,200,000 บาท อบต.บึงบา ทำสัญญาจ้างเอกชนเดือนกันยายนปีที่แล้ว ให้ขยายผิวจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางมาติดต่อราชการ แต่จนถึงขณะนี้เพิ่งย้ายระบบสาธารณูปโภคน้ำไฟฟ้าเสร็จ 

ชาวบ้าน เคยร้องเรียน อบต. บึงบา ให้ทบทวนแบบก่อสร้าง หลังทราบว่าจะต้องถมปิดคลองจันทร์ไพศรีที่อยู่กึ่งกลางคู่ขนานถนน โดยการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปสี่เหลี่ยม หรือ บล็อกคอนเวิร์สแทน เมื่อไม่เป็นผลจึงส่งเรื่องให้คอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่ขยายผลร่วมกับผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชนวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ตั้งข้อสังเกต พื้นที่รับน้ำ ระบายน้ำจะหายไป  โดยคลองจันทร์ไพศรี ความกว้างเฉลี่ย 8 เมตร ขณะที่ท่อเหลี่ยม 2 ช่องทาง มีความกว้างข้างละ 1.20 เมตร

ปลัด อบต.บึงบา ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.บึงบา ระบุ หลังมารับตำแหน่งก็ได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจมาแล้ว ส่วนการทำโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนก่อนหน้านี้ ได้ส่งรายละเอียดโครงการ ประมาณการราคา ตามแบบแปลน ระบุ มีการถมปิดคลอง เพื่อขยายถนน ซึ่งก็ได้รับอนุมัติงบประมาณ ทั้งนี้จะยึดตามโฉนดที่ดินเป็นหลัก ระบุ เป็นทางสาธารณประโยชน์ ไม่มีคลอง น่าสังเกตว่า ขัดกับสภาพความเป็นจริง

การเปลี่ยนสภาพที่ดิน อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เช่น ถมคลองเป็นถนน มีหลักปฏิบัติอย่างไร ติดตามรายละเอียดในวันพรุ่งนี้


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข7