ข่าวภาคค่ำ

ฝนฟ้าอากาศ 20 ก.พ.63

ช่วงนี้ฝั่งอ่าวไทยมีคลื่นลมแรง และประชาชนต้องระวังคลื่นซัดเข้าฝั่ง ติดตามในฝนฟ้าอากาศ

โดยภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า กับมีลมแรง จากปัจจัยลมหนาวที่แผ่ปกคลุมภาคอีสานและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ทางใต้มีลมตะวันออกกำลังแรง พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้อย่างต่อเนื่อง ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบน ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขึ้นมา คลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป คลื่นสูง 2-4 เมตร ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ต้องระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่ง ชาวเรือต้องเดินเรือด้วยความระวัง ส่วนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์นี้

ขณะที่สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองยังมีลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีกำลังอ่อนถึงปานกลาง ทำให้การสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันกลับมาสะสมอีกครั้ง ส่วนภาคเหนืออากาศยกตัวได้ไม่ดีในตอนเช้าและมีลมอ่อน จึงทำให้ตอนเช้ามีการสะสมฝุ่นละอองและหมอกควัน แต่คาดว่าหลังจากนี้คุณภาพอากาศจะกลับมาดีขึ้นในบางพื้นที่ ซึ่งจะอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งที่กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี นครปฐม เชียงใหม่ สระบุรี และนครราชสีมา เป็นต้น

สภาพอากาศแต่ละภาค
ภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 15-21 องศาเซลเซียส ยอดดอยและเทือกเขาสูง หนาวถึงหนาวจัด 5-14 องศาเซลเซียส

ภาคอีสาน อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า กับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 16-20 องศาเซลเซียส ยอดภูหนาว 10-15 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส ทะเลห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ภาคใต้ มีฝน 10-20% ของพื้นที่ ส่วนมากมีฝนที่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง และพังงา ฝั่งอ่าวไทยช่วงนี้คลื่นสูงต้องระวัง

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส