7HD ร้อนออนไลน์

สธ.เล็งประกาศโควิด19 เป็นโรคติดต่ออันตราย

นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้คณะผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อมีการประชุมร่วมกันหลายครั้ง ล่าสุดเห็นควรว่า จะมีการประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 โดยได้ยกร่างเสร็จแล้วและจะนำเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อในวันที่ 24 ก.พ. นี้ ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเห็นชอบกับการประกาศดังกล่าว

ส่วนความจำเป็นต้องออกประกาศฉบับนี้ แม้ว่าจะมีมาตรการคุมการระบาดย่างเข้มข้นแล้ว แต่ตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนมีการระบาดหลายประเทศ หากอีก 2 เดือนมีผู้ป่วยมากขึ้นจึงจำเป็นต้องมีกฎหมายเอาไว้ดำเนินการคนที่ไม่ทำตามมาตรฐานการควบคุมโรคของไทย ซึ่งจะมีความผิดทั้งจำทั้งปรับครอบคลุมทุกคนที่อยู่บนแผ่นดินไทย

สำหรับกรณีจะมีคอนเสิร์ตศิลปินในประเทศ จะมาเมืองไทยหลายงาน จำเป็นต้องมีมาตรการเพิ่มหรือไม่ นพ.โสภณ กล่าวว่า ตอนนี้ทำได้เพียงให้คำแนะนำ จริงๆ แล้วตัวศิลปินอาจจะไม่ได้เป็นผู้แพร่เชื้อ เพราะไม่ได้อยู่ใกล้มากนัก แต่คนร่วมงานคือส่วนสำคัญเวลากรี๊ดน้ำลายสามารถกระเด็นไปสู่คนใกล้ชิดได้ ดังนั้นควรมีการคัดกรองผู้เข้าร่วมงานอย่างเข้มข้น หากมีไข้ ต้องไม่ให้เข้างาน หรืออย่างในต่างประเทศเมื่อตรวจคัดกรองแล้วคนมีไข้ จะไม่ได้เข้างานทางผู้จัดจะมีการคืนเงินให้เต็มจำนวน ส่วนคนเข้างานควรสวมหน้ากากอนามัย อย่างไรก็ตาม หากมีการประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา เป็นโรคติดต่ออันตรายแล้ว เป็นอำนาจของเจ้าของพื้นที่ เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด ที่จะมีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดได้

นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงความคืบหน้าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ว่าขณะนี้มียอดผู้ป่วยติดเชื้อฯ สะสมคงที่ 35 ราย รักษาหายแล้ว 17 ราย ยังรักษาในรพ. 18 ราย ซึ่งผู้ป่วย 2 ราย ที่อาการหนัก ในรายที่ใช้เครื่องช่วยพยุงปอดนั้น อาการดี ทำตามคำสั่งได้ ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการได้ผลลบ รายที่ 2  ที่ติดเชื้อวัณโรคร่วมด้วย อาการคงที่ โดยทั้ง 2 คน ได้รับยา Favipiravir ครบ 5 วันแล้ว สำหรับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เกณฑ์สอบสวนโรคต้องเฝ้าระวัง สะสมทั้งหมด 1,052 ราย ที่เพิ่มขึ้นมากเพราะมีการขยายกลุ่มคัดกรองอย่างไรก็ตามให้กลับบ้านได้แล้ว 861 ราย ส่วนใหญ่เป็นไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ยังคงรักษาใน 191 ราย