เจาะประเด็นข่าวค่ำ

รายงานพิเศษ : ธ.ก.ส.พัฒนาผู้มีรายได้น้อย สู่เกษตรกรต้นแบบ สร้างอาชีพอย่างมั่นคง

พื้นที่ 13 ไร่ มีทั้งสวนกล้วยไข่ กล้วยหอม และแปลงเกษตรผสมผสาน เช่น ส้มโอ มะละกอ และถั่วฝักยาว ที่กำลังออกผลผลิต สร้างรายได้ให้กับเจ้าของสวน ราว 300,000 บาทต่อปี หลังเขาได้รับการอบรมพัฒนาความรู้จากสำนักงานเกษตร เปลี่ยนวิธีการทำเกษตรรูปแบบเดิมที่ใช้แต่สารเคมีมาเป็นปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพจนพลิกฟื้นที่ดินทำกินได้อีกครั้ง

คุณอนุศักดิ์เป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้ส่งเสริมการสร้างอาชีพ สนับสนุนสินเชื่อ เพื่อเป็นต้นทุนในการทำเกษตรอินทรีย์และยังเข้าร่วมจัดเวทีชุมชนอุดมสุข ทำให้ได้รับความรู้ทางการเงิน กลายเป็นต้นแบบของเกษตรกรที่มีความขยัน สามารถเก็บออมเงินจนประสบความสำเร็จ