เช้านี้ที่หมอชิต

คาดการณ์แนวทางคดียุบพรรคอนาคตใหม่ กรณีกู้เงิน ธนาธร 191 ล้านบาท

เช้านี้ที่หมอชิต - คาดการณ์แนวทางการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ และสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้น หลังศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำตัดสิน กรณี กกต. ยื่นคำร้องให้พิจารณายุบพรรคอนาคตใหม่ จากการกู้เงิน นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค จำนวน 191 ล้านบาท

วันนี้ (21 ก.พ.) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นัดอ่านคำวินิจฉัยในคดี นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ให้พรรคอนาคตใหม่กู้เงินจำนวน 191 ล้านบาท ภายหลังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย กรณีพรรคอนาคตใหม่ ฝ่าฝืนมาตรา 72 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีโทษยุบพรรค โดยยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) ซึ่งประกอบมาตรา 93

โดยในการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญครั้งนี้ อาจมีการพิจารณาไปถึงมาตรา 66 เรื่องการห้ามบริจาคเงินเกิน 10 ล้านบาท ให้กับพรรคการเมืองต่อปี และมาตรา 87 เรื่องการใช้เงินของพรรคว่าไม่สามารถนำไปใช้หนี้ได้ ซึ่งหากมีการวินิจฉัยว่าผิดทั้งสองมาตรา จะมีโทษทางอาญา คือจำคุกและตัดสิทธิทางการเมือง แต่ว่าไม่มีโทษถึงยุบพรรค

ทำให้แนวทางการคำวินิจฉัย สามารถออกได้ 3 ทาง คือ

1. ศาลรัฐธรรมนูญยกคำร้อง
2. ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรค
3.ไม่ถึงยุบพรรค แต่มีโทษทางอาญาตามโทษของมาตรา 66

แต่หากศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรค สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพรรคอนาคตใหม่ คือ

1. กรรมการบริหารพรรคทั้ง 15 คน จะถูกตัดสิทธิทางการเมือง
2. สส.บัญชีรายชื่อที่เป็นกรรมการบริหาร 10 คน พ้นจาก สส. และเลื่อนลำดับไม่ได้
3. สส.ที่เหลือในพรรค ต้องหาพรรคใหม่ภายใน 60 วัน
4.ถูกดำเนินคดีทางอาญา โทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง