ห้องข่าววาไรตี้

เรื่อง Hot Social Hit : รถยนต์เข้าซอยไม่ทันระวัง ชนรถจักรยานยนต์ตัวลอย

อุบัติเหตุบนท้องถนน จะขับรถเข้าซอย ผ่านทางร่วมทางแยก อย่าลืมสังเกตรถที่มาทางตรงก่อน...

ขอบคุณ Facebook : ศูนย์ควบคุมความปลอดภัยเทศบาลเมืองจันทบุรี