ห้องข่าววาไรตี้

รายงานพิเศษ : ชาวบ้านคลอง 9 สร้างเขื่อนกั้นคลองแก้ภัยแล้ง

ชาวบ้านและเกษตรกรในพื้นที่อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำทำการเกษตรมานานนับเดือน แม้ว่าหน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้พยายามช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่อง แต่ปริมาณน้ำที่เหลืออยู่ ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำทำให้คลอง 9 มีสภาพอย่างที่เห็น คือ เนินดินโผล่กลางน้ำตลอดทั้งสายหลังจากหมดรอบการปล่อยน้ำเข้ามา ทำให้ชาวบ้านในตำบลบึงบา ตำบลบึงชำอ้อ และตำบลบึงกาสาม ต้องช่วยกันนำกระสอบทรายมาสร้างเป็นเขื่อนกั้นน้ำชั่วคราวอยู่กลางคลอง เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ทำการเกษตร

กำนันตำบลบึงชำอ้อ เล่าให้ทีมข่าวฟังว่าก่อนหน้านี้คลอง 9 จะรับน้ำมาจากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ซึ่งอยู่ทิศเหนือ แต่ปัจจุบันไม่มีน้ำที่จะปล่อยลงมาช่วย จึงต้องผลักดันน้ำจากคลองระพีพัฒน์ ซึ่งอยู่พื้นที่ท้ายน้ำมาช่วยแทน ทำให้การไหลของน้ำเป็นลักษณะที่ต้องดันขึ้นที่สูง ส่งผลให้เกษตรกรได้รับน้ำไม่ทั่วถึง

นอกจากนี้ ชาวบ้านยังนำเครื่องสูบน้ำ 2 เครื่อง ท่อขนาด 10 นิ้ว มาช่วยสูบน้ำขึ้นไปเก็บกักไว้ และผลักดันน้ำขึ้นไปให้เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ด้านบนให้ได้รับน้ำทั่วถึง เพื่อแก้ไขปัญหาพืชผลทางการเกษตรเสียหาย

ขณะที่การแก้ไขปัญหาการใช้น้ำในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี มีการจัดสรรให้เกษตรกรสามารถรับน้ำตามรอบเวร ตั้งแต่คลอง 7 ถึง คลอง 12 ด้วยการผลักดันน้ำไปให้ตามรอบเวร คลองละ 3 วัน ทำให้เกษตรกรสามารถดึงน้ำไว้ใช้ เพื่อแบ่งเบาความเสียหายและเป็นการป้องกันปัญหาการแย่งน้ำในอนาคตด้วย