ข่าวภาคค่ำ

ฝนฟ้าอากาศ 21 ก.พ.63

ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีคลื่นลมแรง บางจุดคลื่นสูงถึง 4 เมตร ติดตามในฝนฟ้าอากาศ

จากปัจจัยลมหนาวกำลังค่อนข้างแรงปกคลุมตอนบนของไทย และทะเลจีนใต้ ทำให้ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคกลาง มีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรง ขณะที่ทางใต้มีลมตะวันออกกำลังแรง พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้อย่างต่อเนื่อง ทำให้ภาคใต้มีฝน ฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา คลื่นสูง 2-3 เมตร และตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป คลื่นสูง 2-4 เมตร ชาวเรือต้องเดินเรือด้วยความระวัง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์นี้

สำหรับสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีแนวโน้มดีขึ้น ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางถึงดี อย่างที่กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี นครปฐม และสุพรรณบุรี ขณะที่ภาคเหนืออากาศยกตัวได้ไม่ดีในตอนเช้า และมีลมอ่อน ทำให้ตอนเช้ามีการสะสมฝุ่นละอองและหมอกควันค่อนข้างมาก

สภาพอากาศแต่ละภาค
ภาคเหนือ อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 16-21 องศาเซลเซียส ยอดดอยและเทือกเขาสูง หนาวถึงหนาวจัด 6-14 องศาเซลเซียส

ภาคอีสาน  อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 16-21 องศาเซลเซียส ยอดภูหนาว 9-15 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 19-24 องศาเซลเซียส ทะเลห่างฝั่งคลื่นสูง 2-3 เมตร

ภาคใต้ มีฝน 10-20% ของพื้นที่ บริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ยะลา นราธิวาส ระนอง และพังงา ทะเลอ่าวไทยช่วงนี้มีคลื่นสูง

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศเย็นกับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส