7HD ร้อนออนไลน์

เปิดแนวทาง 65 สส.พรรคอนาคตใหม่ จะไปไหนต่อ

หลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบมาตรา 72 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 กรณีพรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินจากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ จำนวน 191 ล้านบาท เป็นเหตุให้กรรมการบริหารพรรคทั้งหมดถูกตัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และห้ามตั้งพรรคการเมืองเป็นเวลา 10 ปี นับแต่วันที่ศาลมีคำวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่

โดยพรรคอนาคตใหม่ ณ ขณะนี้มี สส.ทั้งหมด 76 คน เป็น สส.แบบแบ่งเขต 26 คน สส.แบบบัญชีรายชื่อ 50 คน มี 11 คน ที่ เป็นกรรมการบริหารพรรค ณ วันที่ มีการกู้เงินประกอบด้วย

 1. นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค สส.บัญชีรายชื่อ
 2. น.ส.กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ รองหัวหน้าพรรค สส.บัญชีรายชื่อ
 3. นายชำนาญ จันทร์เรือง สส.บัญชีรายชื่อ
 4. พล.ท.พงศกร รอดชมภู รองหัวหน้าพรรค สส.บัญชีรายชื่อ
 5. น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรค สส.บัญชีรายชื่อ
 6. นายไกลก้อง ไวทยการ สส.บัญชีรายชื่อ
 7. นายนิรามาน สุไลมาน สส.บัญชีรายชื่อ
 8. น.ส.เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ สส.บัญชีรายชื่อ
 9. นายสุรชัย ศรีสารคาม สส.บัญชีรายชื่อ
 10. นายเจนวิทย์ ไกรสินธุ์ สส.บัญชีรายชื่อ
 11. น.ส.จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ สส.บัญชีรายชื่อ

ซึ่งตามรายชื่อ สส.ทั้ง 11 คนที่เป็นกรรมการพรรค ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่แล้ว ถือว่าสิ้นสภาพการเป็น สส.ทันที ทำให้พรรคอนาคตใหม่จากเดิมมี สส. 76 คน จะเหลือเพียง 65 คนเท่านั้น ส่วนกรรมการบริหารพรรคอีก 4 คน ที่ไม่ได้เป็น สส. คือ นายนิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์ เหรัญญิกพรรค นายชัน ภักดีศรี กรรมการบริหารพรรค นายสุนทร บุญยอด กรรมการบริหารพรรค นายรณวิต หล่อเลิศสุนทร รองหัวหน้าพรรค และ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค ซึ่งสิ้นสุดสภาพการเป็น สส.แล้ว ก็จะถูกตัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และห้ามตั้งพรรคการเมืองเป็นเวลา 10 ปีเช่นเดียวกัน

โดย สส.ของพรรคอนาคตใหม่ที่เหลือทั้งหมด 65 คน ยังไม่มีการยืนยันว่ามีพรรคใดมาทาบทามไปเข้าร่วมบ้างทั้งฝ่ายรัฐบาล หรือฝ่ายค้าน หรือว่าจะมีการตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาใหม่ ซึ่งการดำเนินการหาสังกัดพรรคใหม่ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม จะต้องอยู่ในกรอบระยะเวลา 60 วันตามกฎหมาย โดยพรรคการเมืองที่ สส.ไปสังกัด หากเป็น สส.แบบแบ่งเขต พรรคการเมืองนั้นก็จะมีจำนวน สส.ในเขตเพิ่มขึ้น หากมี สส.แบบบัญชีรายชื่อไปสังกัด ก็จะมีจำนวน สส.แบบบัญชีรายชื่อเพิ่มขึ้น โดยที่ไม่ต้องมีการคำนวนสัดส่วนใหม่

ทั้งนี้ ภายหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่แล้ว ต้องจับตาทิศทางหลังจากนี้ว่าพรรคฯ จะเดินไปในทิศทางใด รวมถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะมีขึ้นในวันที่ 24-27 ก.พ. 2563 นี้ เนื่องจากตัวของนายธนาธร เคยแถลงข่าวไว้ว่าหากพรรคถูกยุบจริง ๆ ก็จะยังคงมีการอภิปรายนอกสภาฯ ซึ่งทางฝั่งวิปฝ่ายค้านทั้งหมด คาดว่าจะต้องมีการหารือกันถึงแนวทางอภิปรายใหม่กันอีกครั้ง.