สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาฝึกความพร้อมเจ้าหน้าที่ป้องกันทางทะเล

เจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา 26 นาย กำลังเข้าฝึกทบทวนการปฏิบัติหน้าที่สายตรวจปราบปรามอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ประจำปี 2563  ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ อพ.1 ที่เกาะละวะใหญ่ เพื่อเตรียมความพร้อมร่างกาย และจิตใจ

โดยนายศรายุทธ ตันเถียร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ระบุว่า เป็นการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ผู้พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเล เพื่อให้เจ้าหน้าที่พร้อมป้องกันทรัพยาทางทะเล และเป็นการพัฒนาศักยภาพ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ นอกจากนี้ ยังเป็นการฝึกความมีระเบียบวินัย และความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงรุกในการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อนุรักษ์อย่างยั่งยืน โดยมีชุดปฏิบัติการพิเศษ ทัพเรือภาคที่ 3 เป็นครูผู้ฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้