รอบรั้วเอเชีย

จักรพรรดิญี่ปุ่นแสดงความห่วงใยกรณีไวรัสระบาด

สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ พระราชทานพระราชดำรัส เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 23 กุมภาพันธ์ ซึ่งปีนี้ทรงมีพระชนมพรรษา 60 พรรษา โดยพระองค์ทรงแสดงความห่วงใยถึงผู้ป่วยโรคโควิด-19 และครอบครัว

รวมทั้งได้พระราชทานกำลังใจแก่บุคลากรการแพทย์ ตลอดจนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถ เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้โดยเร็ว