สนามข่าว 7 สี

เผยค่าฝุ่น PM2.5 วันที่ 24 ก.พ.63 จ.แม่ฮ่องสอน พุ่งสูง 141 มคก./ลบ.ม. มีผลต่อสุขภาพ

สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น.

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
- ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ                          71 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร                             70 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร                          68 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ               67 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ริมถนนนวมินทร์ แยกบางกะปิ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร         66 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร

ภาคเหนือ
- ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน                             141 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก                                        58 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่                              55 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย                                51 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลนาจักร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่                                          48 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร