สนามข่าว 7 สี

คอลัมน์หมายเลข 7 : ชาวเชียงใหม่ร้องตรวจสอบวัดกลางน้ำ ถูกปิดทางเข้าออก

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ ชวนคุณผู้ชมร่วมกันขยายผล เพื่อหาคำตอบว่าเหตุใดโบราณสถานแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ จึงถูกล้อมรอบด้วยพื้นที่หมู่บ้านหรูแห่งหนึ่ง ทำให้ไม่สามารถเข้าไปสักการะบูชาได้ ต้องแลกบัตรของหมู่บ้านเข้าไป