เช้านี้ที่หมอชิต

พัทลุง เมืองหนังโนราห์

เช้านี้ที่หมอชิต - เมืองพัทลุง ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหนังโนราห์ นอกจากจะได้ชมความสวยงามของธรรมชาติแล้ว ยังมีศิลปะวัฒนธรรมที่สวยงามแต่ดั้งเดิม ให้เรามาสัมผัสกันได้อย่างใกล้ชิดอีกด้วย หากมีโอกาสอยากให้คุณผู้ชมมาท่องเที่ยวที่จังหวัดพัทลุงแห่งนี้ "พัทลุงบ้านทุ่ง ไม่ปรุงแต่ง"