ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ชาวบ้านร้อง ป.ป.ช. ถนนไม่ตรงตามแบบ

โครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยริมฝั่งชล หมู่ที่ 1 ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ระยะทาง 1 กิโลเมตร ค่าจ้าง 5,900,000 บาท อบต.คลองขวางทำสัญญาจ้างเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง สิ้นสุดสัญญาตั้งแต่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา แต่งานยังไม่เสร็จ ชาวบ้านเดือดร้อนจากฝุ่นฟุ้งกระจายตลอดทั้งวัน พร้อมตั้งข้อสังเกต การวางแนวท่อระบายน้ำของโครงการสูงกว่าท่อของชาวบ้าน เมื่อท่อไม่บรรจบกันจึงไม่สามารถระบายน้ำทิ้งจากชาวบ้านกว่า 40 ครัวเรือนได้ ร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน แต่ไม่ได้รับการแก้ไข

โครงการนี้ไม่ใช่แค่เรื่องร้องทุกข์ชาวบ้าน หลัง ป.ป.ช.นนทบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบ พบวัสดุไม่ตรงตามสัญญาจ้าง โดยมีแก้ไขแบบแปลน หลังผู้รับจ้างก่อสร้างแล้ว ทั้งนี้งานก่อสร้างไม่เสร็จตามกำหนด แต่ไม่มีค่าปรับ เพราะ อบต.คลองขวาง แจ้งผู้รับจ้างพักงาน เนื่องจากพบปัญหา ท่อประปาอยู่แนวเดียวกับแบบแปลนโครงการ น่าสังเกตว่าควรตรวจพบปัญหานี้ตั้งแต่ขั้นตอนสำรวจออกแบบหรือไม่

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองขวาง ระบุ แผ่นคอนกรีตสำเร็จที่นำมาวางรองท่อระบายน้ำ แทนการลงทรายและคอนกรีตหยาบ มีความมั่นคงแข็งแรงกว่า และยังไม่มีการเบิกจ่ายเงิน หลังการหารือวันนี้ จึงได้ข้อยุติในการแก้ไขปัญหา


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7