ข่าวเด็ด 7 สี

เริ่มแล้วศึกอภิปรายฯ ผู้นำฝ่ายค้านอภิปรายเปิดญัตติ

รายงานสดจากอาคารรัฐสภา : การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งแรกในรอบเกือบ 6 ปี เริ่มขึ้นแล้ว โดยผู้นำฝ่ายค้านฯ ประเดิมด้วยการอภิปรายภาพรวมเพื่อเปิดญัตติ…