7HD ร้อนออนไลน์

ผู้ว่าฯ เชียงรายมอบเงินเยียวยา ครอบครัว ตร.เหยื่อกราดยิงโคราช

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย เป็นผู้แทนมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงที่ จ.นครราชสีมา ให้แก่นายก๋วน และนางเพียรศรี ทาอาษา บิดา-มารดาของ พล.ต.ท.ตระกูล ทาอาษา ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว กว่า 2 ล้านบาท

ผู้ว่าฯ เชียงราย กล่าว ขอขอบคุณคนไทยทั้งประเทศที่ให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุกราดยิง และขอแสดงความเสียใจกับทุกครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ โดย พล.ต.ท.ตระกูล ทาอาษา ถือเป็นบุคคลที่น่ายกย่อง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ดังนั้นครอบครัวของเขาควรได้รับการดูแล และเชื่อว่าชาวเชียงรายหรือชาวเวียงชัยคงไม่ทิ้งกัน และขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวเดินหน้าก้าวผ่านสิ่งร้าย ๆ ที่เกิดขึ้น

นายก๋วน พร้อมครอบครัว กล่าวขอบคุณหน่วยงานภาครัฐและประชาชนที่บริจาคเงินช่วยเหลือครอบครัวของตัวเอง แม้ตอนนี้ยังทำใจไม่ได้ที่สูญเสียบุตรชายอันเป็นที่รักซึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัวไป แต่ภาคภูมิใจที่บุตรชายได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นตำรวจที่ดี ทำเพื่อประชาชนและเพื่อประเทศชาติได้อย่างสมเกียรติ ต้องขอขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ครอบครัวในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

สำหรับผลการประชุมคณะกรรมการศูนย์ให้ความช่วยเหลือ เยียวยา ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์กราดยิงโคราช  มีมติจ่ายเงินเยียวยาเหยื่อรายละ 2,437,653.09 บาท หลัง จ.นครราชสีมา ได้เปิดบัญชีรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเทอร์มินอล 21 จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2563 มียอดเงินรวมทั้งสิ้น 89,936,633.43 บาท

นอกจากนี้ กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยดังกล่าวด้วย จำนวนเงิน 1,000,000 บาท