เจาะประเด็นข่าวค่ำ

สธ.เผย ยอดผู้ป่วยโควิด-19 ในไทยคงที่ ยืนยันชายชาวจีนใน รพ.แม่สอด ไม่ติดเชื้อ

วันนี้ (24 ก.พ.) กระทรวงสาธารณสุขแถลงความคืบหน้าสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในประเทศไทยถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พบผู้ป่วยติดเชื้อรักษาตัวที่โรงพยาบาลทั้งหมด 14 คน กลับบ้านแล้ว 21 คน รวมยอดผู้ป่วยสะสม 35 คน ส่วนผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคต้องเฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 1,453 คน

โดยผู้ป่วยชายชาวจีน ที่เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรค เข้ามารักษาตัวในโรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก ด้วยอาการโรคระบบทางเดินหายใจนั้น ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 2 แห่ง ได้ผลเป็นลบไม่พบสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งผู้ป่วยชาวจีนยังรักษาตัวต่ออยู่ในโรงพยาบาล เพราะอยู่ในภาวะวิกฤตจากมีโรคประจำตัวที่มีอยู่เดิม ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวลวง ซึ่งขณะนี้ทุกด่าน ทั้งบก เรือ อากาศ ด่านธรรมชาติ ยังคงเข้มงวดการ เฝ้าระวังคัดกรองผู้เดินทางอย่างต่อเนื่อง

ส่วนผู้ป่วยอาการหนัก 2 คน ที่รักษาอยู่ในสถาบันบำราศนราดูร รายแรกเป็นผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยพยุงปอด อาการทรงตัวตอบสนองต่อการกระตุ้นได้ดี ส่วนรายที่ 2 ที่ติดเชื้อวัณโรคร่วมด้วย อาการทรงตัวยังคงต้องดูแลโดยคณะแพทย์อย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง

หากผู้ที่อยู่ในข่ายเข้าเกณฑ์การเฝ้าระวังโรค เช่นเดินทางกลับมาจากประเทศที่มีการติดต่อของโรค และมีอาการน้ำมูกไหล เจ็บคอ ไอ เหนื่อยหอบ สามารถเข้าตรวจรักษาตามโรงพยาบาลได้ทุกแห่งและใช้สิทธิการรักษาพยาบาลเบิกจ่ายได้

หากผู้ไม่เข้าเกณฑ์ดังกล่าวอาจเสียค่าใช้จ่ายได้ ซึ่งการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ขณะนี้สามารถตรวจได้ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 13 แห่ง ทั่วประเทศ และห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลประจำจังหวัดของรัฐ ส่วนกลางสามารถตรวจได้ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี สถาบันบำราศนราดูร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือโทรปรึกษาได้สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับการติดต่อเชื้อโควิด-19 เชื้อจะอยู่ในละอองฝอยขนาดใหญ่จากการไอ จามของผู้ป่วย โดยเชื้ออาจหล่นติดอยู่ตามพื้นผิวสัมผัส เช่น ลูกบิดประตู ปุ่มกดลิฟต์ ราวบันได โต๊ะ ยืนยันว่ายังไม่ติดต่อจากการฟุ้งกระจายในอากาศ ประชาชนสามารถป้องกันได้ด้วยการยึดหลัก กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัยเมื่อไปในสถานที่แออัด

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ขอบคุณประชาชนที่ร่วมมือปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข ร่วมรับผิดชอบสังคมด้วยการไม่แพร่เชื้อ พร้อมขอให้ประชาชนที่กลับมาจากพื้นที่ระบาดของโรคให้เก็บตัวสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน และย้ำขอให้ประชาชนอย่าเชื่อข่าวลือ ที่ไม่รู้ต้นทางข่าวไม่มีข้อมูลความจริง และให้ฟังการแถลงข่าวของกระทรวงสาธารณสุขทุกวัน