รอบรั้วเอเชีย

อินเดียผุดไอเดียเก๋ ออกกำลังกายแลกตั๋วรถไฟฟรี

ทางการอินเดีย สนับสนุนให้ประชาชนหันมาออกกำลังกาย ด้วยการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายที่สถานีรถไฟแห่งหนึ่ง เพื่อให้ประชาชน มาออกกำลังกาย แลกกับตั๋วโดยสารรถไฟฟรี

เครื่องออกกำลังกายแลกตั๋วโดยสารนี้ ถูกติดตั้งไว้ที่สถานีรถไฟอนันด์ วิหาร (Anand Vihar) ในกรุงนิว เดลี (New Delhi) ของอินเดีย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยผู้โดยสารจะต้องออกกำลังกายตามท่า และจำนวนครั้งที่เครื่องออกกำลังกายกำหนดภายใน 3 นาทีให้สำเร็จ จึงจะได้รับตั๋วรถไฟมูลค่า 10 รูปี ฟรี ทั้งนี้เครื่องออกกำลังกายดังกล่าว เป็นความคิดสร้างสรรค์ของหน่วยงานรัฐ เพื่อสร้างอุบายให้ประชาชนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพ หรือ ที่เรียกว่า ฟิต อินเดีย ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนชาวอินเดียแข็งแรงมากขึ้นด้วย