ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 24 กุมภาพันธ์ 2563

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพุ่มดอกไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ วัดอัมพวันเจติยาราม บริเวณอุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 24 กุมภาพันธ์ 2563

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 2 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2310 เสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2352 นับตั้งแต่ครองราชย์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข พัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรควบคู่ไปกับการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม เพื่อนำพาชาติบ้านเมืองให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด