เช้านี้ที่หมอชิต

ภาคตะวันออก-เหนือ ค่าฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐานในระดับกระทบต่อสุขภาพ

เช้านี้ที่หมอชิต - เช้าวันนี้ พบว่ามีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในภาคตะวันออกและภาคเหนือ รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เกินค่ามาตรฐานในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพในหลายพื้นที่

กรมควบคุมมลพิษ รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคตะวันออกของไทย พบว่าเกินค่ามาตรฐานทุกพื้นที่ ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ ได้แก่ ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง วัดได้ 110 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, รองลงมาพื้นที่ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง วัดได้ 108 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง วัดได้ 105 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ขณะที่ภาคเหนือ พื้นที่อำเภอจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน วัดได้ 124 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกินค่ามาตรฐานทุกจุด พื้นที่สูงที่สุด ได้แก่ เขตคลองสามวา วัดได้ 79 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร รองลงมาเขตคลองเตย วัดได้ 78 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และเขตบางกะปิ วัดได้ 77 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ดังนั้นจึงเน้นย้ำให้ประชาชนเฝ้าระวังสุขภาพ งดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง สำหรับผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพ ควรลดระยะเวลาในการทำกิจกรรมกลางแจ้ง และใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวเอง สวมใส่หน้ากาก N95 หรือหน้ากากที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า หากมีอาการทางสุขภาพควรรีบปรึกษาแพทย์