สนามข่าว 7 สี

PEA จัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณ อยุธยาซิตี้ พาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมกับ กสทช. และผู้ประกอบกิจการธุรกิจสื่อสาร ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมที่พาดอยู่บนเสาไฟฟ้าทั่วประเทศ จำนวน 3,891 เส้นทาง รวมระยะทาง 7,863 กิโลเมตร เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และสร้างความมั่นคงในระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และรองรับการยกระดับประเทศไทยไปสู่ไทยแลนด์ 4.0