7HD ร้อนออนไลน์

สธ.พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มอีก 2 ราย เป็นคนไทยทั่งคู่

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19)ว่า ขณะนี้พบผู้ป่วยืนยันโควิด-19 เพิ่ม 2 ราย เป็นคนไทยทั่งคู่ โดยผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยืนยันว่าผู้ป่วยรายที่ 1 เป็นหญิงไทยอายุ 31 ปี อาชีพแม่บ้านและรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งแพทย์ตรวจพบปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่ได้จึงซักประวัติเพิ่มเติมพบประวัติสมาชิกในครอบครัวเดินทางกลับจากประเทศจีน

ส่วนรายที่ 2 เป็นชายไทยอายุ 29 ปี อาชีพทำงานสัมผัสใกล้ชิดนักท่องเที่ยวชาวจีน มาพบแพทย์ด้วยอาการด้วยอาการไข้ ไอ และรับเข้ารักษาตัวอยู่ที่สถาบันบำราศนราดูรแล้ว โดยเจ้าหน้าที่ควบคุมโรค ทำการสอบสวนและเก็บตัวอย่างจากผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยทั้ง 2 ราย เพื่อส่งตรวจแล้ว พร้อมกับเตรียมนำข้อมูลผู้ป่วยและการสอบสวนโรคเบื้องต้นเข้าสู่การพิจารณาของคณะผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ด้านช่วงบ่ายวันนี้ต่อไป เพื่อพิจารณาโดยละเอียดอีกครั้ง

สำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้เพิ่มอีก 1 ราย ที่จังหวัดกระบี่ เป็นนักท่องเที่ยวหญิงชาวจีนอายุ 32 ปี โดยนักท่องเที่ยวรายนี้เดินทางเข้าประเทศไทยก่อนที่ประเทศจีนจะปิดสนามบินอู่ฮั่น ทำให้ขณะนี้ไทย มีผู้ป่วยยืนยันโรครวม 37 คน กลับบ้านได้ 22 คน และรักษาอยู่ที่โรงพยาบาล 15 คน 

นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และองค์การเภสัชกรรม ยังจะเร่งวิจัยฟ้าทะลายโจร ต้านไวรัสโคโรนา 2019 ภายใน 1 เดือนเพื่อผลิตยารักษาและสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 ต่อไป