ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ชาวเชียงใหม่ ร้องตรวจสอบวัดกลางน้ำ ถูกปิดทางเข้า-ออก

เจดีย์ที่อยู่ในวัดกลางน้ำ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโบราณสถานที่ได้รับการคุ้มครองโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ห้ามลักลอบขุดค้นก่อสร้าง ซ่อมแซม บุกรุก หรือทำลาย ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 700,000 บาท หากทำบนโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

แล้วมันเกิดอะไรขึ้น โบราณสถานแห่งนี้ จึงกลายเป็นที่ตาบอดไม่มีทางเข้า-ออก ถูกปิดล้อมจากโครงการหมู่บ้านหรู ทั้งที่วัดกลางน้ำ ก่อสร้างมาตั้งแต่อดีต เป็นโบราณสถานที่เป็นทรัพย์สมบัติของคนไทยทั้งประเทศ ทุกคนควรมีสิทธิ์เข้าไปสักการบูชา แต่ความเป็นจริงกลับไม่เป็นเช่นนั้น คอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.เชียงใหม่ ที่ร่วมขยายผลหาทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน ต้องแลกบัตรขออนุญาตจาก รปภ.หมู่บ้าน เพื่อใช้ถนนในโครงการและขับรถข้ามทางเท้าเข้าไปที่วัดกลางน้ำ เพราะเส้นทางเข้า-ออก ถูกปิดกั้นจากพื้นที่ของหมู่บ้านแล้ว ซึ่งตรงตามข้อมูลที่ชาวเชียงใหม่ ร้องเรียน

ปัญหานี้ คอลัมน์หมายเลข 7 จึงขยายผลที่สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ โดยผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน อธิบายสาเหตุของปัญหานี้เกิดขึ้นหลังมีการออกโฉนดที่ดินบริเวณนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้เชิญเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร เข้าไปร่วมตรวจสอบด้วย กรมศิลปากร จึงกำหนดมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้โบราณสถานแห่งนี้ได้รับความเสียหาย

นอกจากนี้มีองค์กรอิสระที่ขยายผลตรวจสอบปัญหานี้ด้วย แต่จะเป็นหน่วยงานใด.. คอลัมน์หมายเลข 7 ลากันด้วยคำตอบนี้


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7