7 สีช่วยชาวบ้าน

ร้องเรียนทางแฟนเพจ Ch7HD Social Care : ถนนไปสนามบินภูเก็ตพังชำรุด นานกว่า 20 ปี

ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ร้องทุกช์ผ่าน Ch7HD Social Care ว่าถนนสายหลักไปสนามบินภูเก็ตพังชำรุด นานกว่า 20 ปี แต่ไม่เคยได้รับการแก้ไข

ผู้ที่สัญจรเป็นประจำในพื้นที่หมู่ 3 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต และผู้ที่เดินทางผ่านไปมากำลังได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก เพราะถนนเส้นนี้เป็นถนนสายหลักที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวต้องใช้เดินทางไปสนามบินภูเก็ต เและผ่านไปยังจังหวัดใกล้เคียง จากสภาพถนนในปัจจุบันทำให้รถที่ผ่านไปมาเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง จึงอยากวิงวอนให้แขวงทางหลวงภูเก็ตได้ช่วยเร่งรัดให้ผู้รับเหมารีบเข้ามาปรับปรุงให้เรียบร้อยโดยเร็ว เพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนนที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกในอนาคต

ไปต่อกันที่จังหวัดศรีสะเกษ ขอร้องเรียนเรื่องถนน ถนนสายอื่นเขาก็ดีหมด ถนนสายนี้ตั้งแต่จำความได้ก็มีสภาพเป็นแบบนี้ ทั้งเป็นหลุมเป็นบ่อลึก การสัญจรลำบาก ไม่เคยได้รับการเหลียวแล หรือจะมีหน่วยงานใดเข้ามาซ่อมแซมปรับปรุง พิกัด ถนนสายบ้านคล้อ-บ้านสีถาน ระยะทางประมาณ 770 เมตร เป็นถนนในการดูแลของ อบจ.ศรีสะเกษ อยู่ในเขตตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ